• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Eksploracja podwodnego świata.

Transport można klasyfikować w różny sposób. Ze względu na środowisko, wyróżnić można transport lądowy, hydrologiczny, powietrzny oraz przemysłowy. Zależnie od typu napędu: transport silnikowy, dzielony z kolei na parowy, elektryczny, spalinowy i automatyczny, a transport bezsilnikowy często korzysta z siły muskułów człowieka lub też zwierzęcia pociągowego. Pod względem rodzaju transport wolno podzielić na: towarowy i pasażerski. Ma prawo posiadać on zakres wielozadaniowy bądź też wyspecjalizowany typu ANCHOR. Specjalizacja w zakresie przewozów może być efektem dążenia do mechanizacji prac ładunkowych, głównie w wypadku korzystania z różnych środków lokomocji. Zależnie od sposobu transportowania ładunku rozróżniamy widoczny każdego dnia transport ciągły oraz nieciągły. Transport ciągły znamionuje się strumieniowym przemieszczaniem masy frachtowej. Inne typy przewozu przynależą do transportu nieciągłego, samochodowego, kolejowego oraz lotniczego. Pod względem dostępności dla użytkowników wyróżnimy: transport publiczny, ekonomiczny i indywidualny.

1. Przejdź dalej

2. Tutaj

3. Sprawdź to

4. Kontynuuj

5. Kliknij tutaj

Categories: Blog

Comments are closed.